Doğal zenginlikleri ve petrol rezervleri arasında sıkışmış bir ülke Norveç. Temsilcisi ve önemlli bir parçası olduğu nordik refah modelinin başarılı bir üyesi, kişi başına düşen gelir sıralamasında dünya dördüncüsü, uluslararası sağlık hizmetleri, kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi, güçlü ve gelişen bir ekonomiye sahip olmasına rağmen, ülkenin genç tasarımcıları geleceklerinin nasıl şekilleneceğine dair endişe ve kuşkulara sahip. Peki neden ?

Norveç’in ulusal imaji ve temel üretim endüstrileri arasında çok yakın bir ilişki var. Doğal zenginlikleri ve petrol endüstrisi en dominant iki endüstri ve son yıllarda hayat kalitesini hızla değiştiren iki önemli unsur. Bunu da kendi deyimleriyle “petrol macerası” olarak tanımlamışlar. Fakat bu maceranın pek olumlu sonlanmayabileceğine dair endişeleri Oslo Ulusal Sanat Akademisi Mobilya ve İçmimarlık Bölümü ögrencilerini bu sene Stockholm Mobilya Fuarında Greenhouse alanında etkileyici bir pavilyon tasarımı ile ifade etmeye itmiş.

Bu ciddi konu ve yansıtılmak istenen kritik ton ise oldukça sempatik ve oyuncu bir yaklaşımla dile getirilmiş. Stand, petrol esaslı plastik küplerden oluşan bir oyun havuzundan ibaret. İçerisinde adeta bir çocuk oyun alanında olacağı gibi, gençler  yüzüyor ve oynuyorlar. Stand, anlatmak istediklerini oldukça naif bir biçimde ama çok etkili bir dille anlatıyor aslında ; ”

Norveç sadece fjordlerden ve petrol rezervlerinden ibaret değil, ülkenin diğer yaratıcı endüstrilerinin ve inovasyon gücünün de geleceğin biçimlenmesinde etkin rol almasını istiyoruz”. Ögrenciler tasarımın ülkelerinin geleceğinde rol alan etkin bir araç olmasını istiyorlar ve bunun sadece nesnel olarak değil ulusal bir vizyon olarak geliştirilmesinde etkin rol oynamasının önemini dile getiriyorlar. Umarız bu değişiklik sadece mekanlardan ve objelerden ibaret olmaz ama geleceğe nasıl baktığımıza da yansır.

Deniz Üner.

Mini&Maxi : IS THIS IT? HEPSİ BU MU?

// Fotoğraf : Oslo National Academy of Arts  Oslo National Academy of the Arts //